با قدرت در مقابل توطئه سعودی‌ها و اماراتی‌ها برای

5d52e312b022e_2019-08-13_20-49

 

جزئیات بیشتر..